Raport


10A | 20-21
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 4.75 5x 0x 0 1.5 0.26 1.9 39
BAHASA INGGRIS 3.9 5x 0x 0 2 0.67 2.54 50
BAHASA ARAB 10.975 6x 2x 0.25 2.5 0.62 2.34 49
KIMIA 3.6 0x 1x 3.6 3.6 0 2.22 20
BACA KITAB 1.868 2x 0x 0 1.868 0.87 2.02 46
All 48

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


Profile


Rifki Ahmad Novandi id: 994 Fatihul Ulum

Rifki Ahmad Novandi

TANGGUL
Bilik Masuk Keluar
Gozali 2020-07-01 -