Raport


10A | 20-21
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 2.25 2x 0x 1 1.25 0.02 1.9 51
BAHASA INGGRIS 5.4 4x 0x 0.8 2.4 0.39 2.54 45
BAHASA ARAB 6.125 7x 0x 0 2.125 0.45 2.34 58
BACA KITAB 1.05 2x 0x 0 1.05 0.28 2.02 51
All 55

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


Profile


AHMAD TAUFIQURROHMAN id: 974 Fatihul Ulum

AHMAD TAUFIQURROHMAN

JATIROTO
Bilik Masuk Keluar
Gozali 2021-01-01 -