Raport


7A | 20-21
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 4 5x 0x 0 1 0.16 2.71 68
BAHASA INGGRIS 23.4 1x 6x 2 4 0.46 2.17 33
BAHASA ARAB 25.3 5x 4x 0 7 4.49 2.95 80
BACA KITAB 0 1x 0x 0 0 0 3.82 84
All 71

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


Profile


MUHAMMAD RIDHO ABABIL id: 930 Fatihul Ulum

MUHAMMAD RIDHO ABABIL

TANGGUL
Bilik Masuk Keluar
Gozali 2020-06-15 -