Raport


7A | 20-21
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 25.7 1x 6x 2 7 2.19 2.71 25
BAHASA INGGRIS 29.2 2x 5x 1.6 8 4.64 2.17 18
BAHASA ARAB 65.75 0x 9x 3.7 9.5 5.23 2.95 20
BACA KITAB 3.75 2x 0x 0 3.75 3.52 3.82 60
All 23

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


Profile


MUHAMMAD HUSNI id: 928 Fatihul Ulum

MUHAMMAD HUSNI

TANGGUL
Bilik Masuk Keluar
Gozali 2020-06-15 -