Raport


7A | 20-21
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 13 3x 2x 0.5 6 3.94 2.71 48
BAHASA INGGRIS 29.8 1x 6x 1.5 5.6 1.96 2.17 15
BAHASA ARAB 64.2 0x 9x 4.4 9.5 2.45 2.95 24
BACA KITAB 14.375 0x 2x 6.25 8.125 0.88 3.82 22
All 27

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


Profile


AHMAD WAFI id: 909 Fatihul Ulum

AHMAD WAFI

TANGGUL
Bilik Masuk Keluar
Gozali 2020-06-15 -