Raport


7A | 19-20
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 5.3 2x 1x 1 2.3 0.31 2.18 89
BAHASA INGGRIS 6.2 2x 2x 0 4 2.81 2.18 118
BAHASA ARAB 26.9 1x 4x 0 8.5 9.32 2.66 90
BACA KITAB 7.5 0x 1x 7.5 7.5 0 3.16 87
All 97

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


8A | 20-21
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 25.5 1x 5x 1 7 3.81 2.29 14
BAHASA INGGRIS 22.5 3x 4x 1 6 3.63 2.58 25
BAHASA ARAB 53.42 1x 6x 0 10 11.8 3.07 57
BACA KITAB 13.75 0x 2x 5 8.75 3.52 3.39 21
All 23

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


Profile


Risqi Ramadani id: 858 Fatihul Ulum

Risqi Ramadani

UMBULSARI
Bilik Masuk Keluar
Gozali 2019-11-22 -