Raport


7A | 19-20
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 5.3 2x 1x 1 2.3 0.31 2.18 89
BAHASA INGGRIS 6.2 2x 2x 0 4 2.81 2.18 118
BAHASA ARAB 26.9 1x 4x 0 8.5 9.32 2.66 90
BACA KITAB 7.5 0x 1x 7.5 7.5 0 3.16 87
All 97

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


8A | 20-21
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 14.5 1x 3x 1 6 3.42 2.37 27
BAHASA INGGRIS 13.5 2x 2x 1 6 4.67 2.69 23
BAHASA ARAB 27.02 1x 3x 0 10 16.69 2.9 74
BACA KITAB 8.75 0x 1x 8.75 8.75 0 2.3 12
All 41

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


Profile


Rizqi ramadani id: 858 Fatihul Ulum

Rizqi ramadani

UMBULSARI
Bilik Masuk Keluar
Gozali 2019-11-22 -