Raport


7A | 19-20
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 29.6 3x 4x 2 9 6.56 2.18 16
BAHASA INGGRIS 25.4 0x 6x 3.2 5.3 0.57 2.18 44
BAHASA ARAB 45.6 1x 8x 2.5 7 2.32 2.66 45
BACA KITAB 15.005 0x 2x 6.88 8.125 0.39 3.16 44
All 30

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


8A | 20-21
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 12.5 1x 2x 2 6.5 3.39 2.37 35
BAHASA INGGRIS 15 2x 2x 2 7 3.81 2.69 19
BAHASA ARAB 42.06 0x 5x 6.26 10 2.18 2.9 33
BACA KITAB 7.5 0x 1x 7.5 7.5 0 2.3 21
All 19

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


Profile


Ahmad Muzzammil id: 768 Fatihul Ulum

Ahmad Muzzammil

JATIROTO
Bilik Masuk Keluar
Gozali 2019-06-26 -