Raport


7A | 19-20
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 16.5 5x 2x 1 5 2.91 2.18 43
BAHASA INGGRIS 14.9 3x 3x 0 5.2 3.78 2.18 83
BAHASA ARAB 43.3 3x 6x 0 9 8.32 2.66 53
BACA KITAB 13.13 0x 2x 5.63 7.5 0.87 3.16 56
All 54

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


8A | 20-21
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 21 1x 4x 2 6 2.16 2.37 11
BAHASA INGGRIS 2.5 3x 0x 0 2.5 1.39 2.69 98
BAHASA ARAB 21.26 2x 3x 1.94 7.6 4.2 2.9 84
BACA KITAB 6.875 0x 1x 6.875 6.875 0 2.3 32
All 61

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


Profile


Ahmad Irwansyah id: 767 Fatihul Ulum

Ahmad Irwansyah

UMBULSARI
Bilik Masuk Keluar
Gozali 2019-06-26 -