Raport


7A | 19-20
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 39 0x 6x 4.5 9 3.5 2.18 5
BAHASA INGGRIS 39.1 0x 7x 2.8 7.6 2.58 2.18 14
BAHASA ARAB 78.4 0x 9x 7.3 10 0.72 2.66 3
BACA KITAB 17.505 0x 2x 8.125 9.38 0.39 3.16 20
All 3

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


8A | 20-21
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 42.5 0x 7x 3.5 7 1.6 2.29 2
BAHASA INGGRIS 50.5 1x 6x 2 9 5.2 2.58 4
BAHASA ARAB 74.96 0x 8x 7.4 10 0.83 3.07 6
BACA KITAB 16.875 0x 2x 7.5 9.375 0.88 3.39 3
All 2

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


9A | 21-22
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 38 1x 5x 1 10 8.56 2.53 3
BAHASA INGGRIS 50 0x 7x 5.5 9 1.28 2.53 3
BAHASA ARAB 76.7 1x 8x 3 10 4.55 3.66 3
BACA KITAB 12.46875 0x 2x 3.95 8.51875 5.22 2.88 17
All 2

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


10A | 22-23
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 16 0x 4x 3 7 3 1.78 3
BAHASA INGGRIS 23.2 0x 4x 4.4 9 3.5 2.52 3
BAHASA ARAB 32.75 0x 4x 6 9.25 1.67 3.13 2
FISIKA 18.1 0x 2x 8.1 10 0.9 2.47 1
KIMIA 10.5 1x 1x 1.5 9 14.06 3.19 3
BACA KITAB 8.853125 0x 1x 8.853125 8.853125 0 3.14 3
All 2

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


Profile


AFNAN ABDURROHMAN id: 766 Fatihul Ulum

AFNAN ABDURROHMAN

TANGGUL
Bilik Masuk Keluar
Pytagoras 2019-06-26 2022-09-01
SAS 2022-09-01 -