Raport


7A | 19-20
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 9.6 1x 2x 2 5 1.68 2.18 68
BAHASA INGGRIS 18.6 3x 4x 0 4.9 2.73 2.18 64
BAHASA ARAB 26.3 2x 6x 0 4.5 2.09 2.66 91
BACA KITAB 6.875 1x 1x 0 6.875 11.82 3.16 88
All 82

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


8A | 20-21
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 1 4x 0x 0 1 0.19 2.37 97
BAHASA INGGRIS 3.5 2x 1x 0 3 1.72 2.69 75
BAHASA ARAB 9.18 2x 1x 1.98 5 1.89 2.9 108
All 112

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


Profile


Wildan Avtha Rindra Giffary id: 748 Fatihul Ulum

Wildan Avtha Rindra Giffary

BANGSAL SARI
Bilik Masuk Keluar
Gozali 2019-06-26 -