Raport


7A | 19-20
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 9.1 4x 2x 0.6 3 0.8 2.18 72
BAHASA INGGRIS 24.7 1x 5x 1.6 6.8 3.91 2.18 47
BAHASA ARAB 51 0x 7x 5 10 3.42 2.66 27
BACA KITAB 9.38 0x 1x 9.38 9.38 0 3.16 67
All 49

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu






Profile


Rifkhan Maulana id: 747 Fatihul Ulum

Rifkhan Maulana

BANGSAL SARI
Bilik Masuk Keluar
Gozali 2019-06-26 -