Raport


7A | 19-20
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 22.8 2x 5x 1 7 3.08 2.18 24
BAHASA INGGRIS 42.4 0x 7x 4.8 7.6 1.17 2.18 7
BAHASA ARAB 57.6 0x 9x 3.8 9.5 2.45 2.66 19
BACA KITAB 16.25 0x 2x 7.5 8.75 0.39 3.16 30
All 14

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


8A | 20-21
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 11.5 2x 2x 0 6.5 6.55 2.37 38
BAHASA INGGRIS 14.5 0x 3x 3 6 1.72 2.69 21
BAHASA ARAB 41.96 0x 5x 5.5 10 3.36 2.9 34
BACA KITAB 6.875 0x 1x 6.875 6.875 0 2.3 27
All 23

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


Profile


Angga Wijaya id: 730 Fatihul Ulum

Angga Wijaya

BANGSAL SARI
Bilik Masuk Keluar
Gozali 2019-06-26 -