Raport


7A | 19-20
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 20.1 3x 4x 1 5.5 2.47 2.18 30
BAHASA INGGRIS 20 2x 5x 0.8 4.3 1.33 2.18 60
BAHASA ARAB 57.2 0x 9x 4.5 8.5 1.95 2.66 20
BACA KITAB 18.125 0x 2x 8.75 9.375 0.1 3.16 13
All 31

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


8A | 20-21
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 9.5 2x 2x 1 4 1.92 2.37 44
BAHASA INGGRIS 7.5 3x 1x 0 6 5.8 2.69 40
BAHASA ARAB 42.1 0x 5x 5.6 10 3.23 2.9 32
BACA KITAB 5.625 0x 1x 5.625 5.625 0 2.3 44
All 38

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


Profile


Muhammad Syahril Rojabi id: 722 Fatihul Ulum

Muhammad Syahril Rojabi

RANDUAGUNG
Bilik Masuk Keluar
Gozali 2019-06-26 -