Raport


7A | 18-19
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 25 3x 4x 0 8 7.67 2.67 21
BAHASA INGGRIS 32.8 1x 6x 2 6 1.85 2.82 14
BAHASA ARAB 49.6 0x 9x 4.5 7 0.74 2.16 16
BACA KITAB 8.1 1x 1x 0 8.1 16.4 2.86 63
All 20

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


8A | 19-20
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 27.5 0x 7x 3 5 0.74 2.56 15
BAHASA INGGRIS 34.6 0x 7x 3 7 2.38 2.4 10
BAHASA ARAB 62.83 0x 8x 4 10 6.43 3.06 13
BACA KITAB 3.12 0x 1x 3.12 3.12 0 2.84 61
All 16

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


9A | 20-21
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 4.75 3x 0x 0.5 3 1.1 3.02 47
BAHASA INGGRIS 15.5 0x 3x 3.5 8 4.06 2.74 35
BAHASA ARAB 40 2x 4x 0 10 22.22 3.25 55
BACA KITAB 0 1x 0x 0 0 0 3.11 68
All 57

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


Profile


Wildan Alan Zulfa id: 697 Fatihul Ulum

Wildan Alan Zulfa

TANGGUL
Bilik Masuk Keluar
Gozali 2018-07-01 2021-01-01
Ibnu Rusdi 2021-01-01 2021-06-02