Raport


7A | 18-19
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 2 5x 0x 0 2 0.64 2.67 70
BAHASA INDONESIA 2 0x 1x 2 2 0 0.93 49
BAHASA INGGRIS 3.25 5x 0x 0 2 0.67 2.82 74
BAHASA ARAB 45.5 0x 9x 3 7.5 2.14 2.16 28
BACA KITAB 16.8 0x 2x 8.1 8.7 0.09 2.86 30
All 51

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


Profile


Rizal id: 691 Fatihul Ulum

Rizal

AMBULU
Bilik Masuk Keluar
Ibnu Kholdun 2018-07-01 -