Raport


7A | 18-19
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 3 2x 1x 0 3 2 2.67 67
BAHASA INGGRIS 7.6 3x 1x 0 5.1 4.46 2.82 68
BAHASA ARAB 7.4 3x 2x 0 2.9 1.54 2.16 74
BACA KITAB 3.1 0x 1x 3.1 3.1 0 2.86 68
All 74

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


Profile


Muhammad Imam Suhri id: 685 Fatihul Ulum

Muhammad Imam Suhri

TANGGUL
Bilik Masuk Keluar
Ibnu Kholdun 2018-07-01 -