Raport


7A | 18-19
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 12 6x 1x 0 6 3.63 2.67 44
BAHASA INGGRIS 20.3 3x 2x 1.5 7.5 6.51 2.82 27
BAHASA ARAB 35.8 0x 9x 2.7 6 0.91 2.16 48
BACA KITAB 14.3 0x 2x 5.6 8.7 2.4 2.86 45
All 43

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


Profile


Muhammad Hafizi id: 683 Fatihul Ulum

Muhammad Hafizi

SUMBER BARU
Bilik Masuk Keluar
Ibnu Kholdun 2018-07-01 -