Raport


7A | 18-19
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 2 6x 0x 0 1 0.22 2.67 68
BAHASA INGGRIS 8 5x 1x 0 2.9 1.26 2.82 66
BAHASA ARAB 28 2x 7x 0 4.5 1.79 2.16 61
BACA KITAB 16.2 0x 2x 6.2 10 3.61 2.86 33
All 65

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


Profile


Muhammad Fauzi id: 681 Fatihul Ulum

Muhammad Fauzi

TANGGUL
Bilik Masuk Keluar
Ibnu Kholdun 2018-07-01 -