Raport


7A | 18-19
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 1 4x 0x 0 1 0.19 2.67 72
BAHASA INGGRIS 19.1 4x 2x 0 8.8 8.49 2.82 31
BAHASA ARAB 19.9 4x 5x 0 4 1.31 2.16 69
BACA KITAB 7.5 1x 1x 0 7.5 14.06 2.86 64
All 67

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


8A | 19-20
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 0 3x 0x 0 0 0 2.56 74
BAHASA INGGRIS 7.7 5x 2x 0 3 1.66 2.4 60
BAHASA ARAB 23.15 7x 2x 1.21 4.5 1.1 3.06 66
BACA KITAB 0 1x 0x 0 0 0 2.84 73
All 68

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


8A | 20-21
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 4 3x 0x 1 2 0.22 2.32 76
BAHASA INGGRIS 4 2x 1x 0 4 3.56 2.62 101
BAHASA ARAB 7.3 2x 1x 1.1 5 3.3 3 116
All 115

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


Profile


Muhammad Aldi id: 678 Fatihul Ulum

Muhammad Aldi

TANGGUL
Bilik Masuk Keluar
Gozali 2018-07-01 -