Raport


7A | 18-19
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 8 6x 0x 0 2 0.56 2.67 51
BAHASA INDONESIA 4 0x 1x 4 4 0 0.93 26
BAHASA INGGRIS 12.7 4x 2x 0 5 2.63 2.82 54
BAHASA ARAB 31.1 1x 8x 0 5.5 2.55 2.16 56
BACA KITAB 13.7 0x 2x 5.6 8.1 1.56 2.86 48
All 52

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


Profile


Muchlas id: 676 Fatihul Ulum

Muchlas

SUMBER BARU
Bilik Masuk Keluar
Ibnu Kholdun 2018-07-01 -