Raport


7A | 18-19
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 19 1x 4x 0 8 6.56 2.67 28
BAHASA INGGRIS 27.6 2x 5x 2 5.7 2.01 2.82 17
BAHASA ARAB 46 0x 9x 3 7 1.71 2.16 25
BACA KITAB 15.5 0x 2x 6.8 8.7 0.9 2.86 41
All 24

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


8A | 19-20
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 7 4x 0x 1 2 0.19 2.56 36
BAHASA INGGRIS 9.4 6x 1x 0 2.5 0.48 2.4 52
BAHASA ARAB 52.79 1x 8x 2.2 10 6.52 3.06 25
BACA KITAB 11.875 0x 2x 3.125 8.75 7.91 2.84 19
All 34

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


9A | 20-21
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 9.25 5x 1x 0 3 0.88 2.99 33
BAHASA INGGRIS 14 5x 1x 0 6.5 4.14 2.79 33
BAHASA ARAB 45.6 0x 5x 5.6 10 3.1 2.95 16
BACA KITAB 6.6 0x 1x 6.6 6.6 0 2.34 38
All 30

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


Profile


Moch Rafiudin id: 666 Fatihul Ulum

Moch Rafiudin

PASIRIAN
Bilik Masuk Keluar
Gozali 2018-07-01 -