Raport


7A | 18-19
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 5 5x 0x 0 2 0.8 2.67 58
BAHASA INGGRIS 18 3x 3x 0 6.5 5.6 2.82 38
BAHASA ARAB 52.9 0x 9x 4 9.5 2.91 2.16 10
BACA KITAB 14.9 0x 2x 6.2 8.7 1.56 2.86 44
All 37

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


Profile


Moch Rusli id: 665 Fatihul Ulum

Moch Rusli

SUMBER BARU
Bilik Masuk Keluar
Ibnu Kholdun 2018-07-01 -