Raport


7A | 18-19
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 22 2x 4x 1 8 5.89 2.67 23
BAHASA INDONESIA 3 0x 1x 3 3 0 0.93 33
BAHASA INGGRIS 33.4 1x 5x 0 9 8.21 2.82 13
BAHASA ARAB 77.6 0x 9x 6 10 1.44 2.16 1
BACA KITAB 20 0x 2x 10 10 0 2.86 2
All 10

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


Profile


Badrul Ulum id: 644 Fatihul Ulum

Badrul Ulum

SUMBER BARU
Bilik Masuk Keluar
Ibnu Kholdun 2018-07-01 -