Raport


7A | 18-19
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 6 4x 2x 0 3 2 2.67 55
BAHASA INDONESIA 4 0x 1x 4 4 0 0.93 7
BAHASA INGGRIS 18.4 4x 3x 0 7 6.83 2.82 35
BAHASA ARAB 35.8 2x 7x 1 6 2.98 2.16 49
BACA KITAB 3.1 1x 1x 0 3.1 2.4 2.86 67
All 54

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


8A | 19-20
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 1 4x 0x 0 0.5 0.06 2.56 65
BAHASA INGGRIS 12 5x 2x 0 4 2.52 2.4 44
BAHASA ARAB 40.22 2x 7x 0 8.6 5.74 3.06 49
BACA KITAB 8.125 0x 2x 3.125 5 0.88 2.84 36
All 51

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


9A | 20-21
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 8 6x 0x 0 3 1.14 3.02 42
BAHASA INGGRIS 4.5 4x 0x 0 2 0.8 2.74 66
BAHASA ARAB 59.6 1x 7x 0 10 12.82 3.25 26
BACA KITAB 12.59325 0x 2x 4.90625 7.687 1.93 3.11 25
All 38

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


10A | 21-22
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 9 6x 1x 0 3 1.06 2.02 34
BAHASA INGGRIS 8.6 6x 0x 0 3.2 1.58 3.39 49
BAHASA ARAB 24.85 3x 5x 1 6.4 2.81 2.65 30
FISIKA 8 2x 1x 1 5 2.89 2.48 31
BACA KITAB 10.7125 0x 2x 3.81875 6.89375 2.36 2.5 20
All 37

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


11A | 22-23
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 1.25 2x 0x 0 1.25 0.39 1.82 41
BAHASA INGGRIS 6 1x 1x 2 4 1 3.1 28
BAHASA ARAB 7.9 0x 2x 3.3 4.6 0.42 2.98 46
FISIKA 3 0x 1x 3 3 0 1.15 44
KIMIA 7.5 0x 1x 7.5 7.5 0 2.15 16
All 38

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


Profile


AHMAD MUQORROBIN id: 635 Fatihul Ulum

AHMAD MUQORROBIN

UMBULSARI
Bilik Masuk Keluar
Gozali 2018-07-01 -