Raport


7A | 18-19
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 6 4x 2x 0 3 2 2.67 55
BAHASA INDONESIA 4 0x 1x 4 4 0 0.93 7
BAHASA INGGRIS 18.4 4x 3x 0 7 6.83 2.82 35
BAHASA ARAB 35.8 2x 7x 1 6 2.98 2.16 49
BACA KITAB 3.1 1x 1x 0 3.1 2.4 2.86 67
All 54

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


8A | 19-20
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 1 4x 0x 0 0.5 0.06 2.56 65
BAHASA INGGRIS 12 5x 2x 0 4 2.52 2.4 44
BAHASA ARAB 40.22 2x 7x 0 8.6 5.74 3.06 49
BACA KITAB 8.125 0x 2x 3.125 5 0.88 2.84 36
All 51

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


9A | 20-21
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 8 6x 0x 0 3 1.14 3.02 42
BAHASA INGGRIS 4.5 4x 0x 0 2 0.8 2.74 66
BAHASA ARAB 59.6 1x 7x 0 10 12.82 3.25 26
BACA KITAB 12.59325 0x 2x 4.90625 7.687 1.93 3.11 25
All 38

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


10A | 21-22
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 6 4x 1x 0 3 1.36 2.02 35
BAHASA INGGRIS 8.2 2x 2x 0.9 3.2 1.21 2.86 46
BAHASA ARAB 15.275 2x 3x 1 6.4 3.63 2.71 31
FISIKA 3 2x 0x 1 2 0.25 2.43 54
BACA KITAB 3.81875 0x 1x 3.81875 3.81875 0 2.56 39
All 44

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


Profile


Ahmad Muqorrobin id: 635 Fatihul Ulum

Ahmad Muqorrobin

UMBULSARI
Bilik Masuk Keluar
Gozali 2018-07-01 -