Raport


10A | 18-19
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 13 5x 2x 0 3 0.98 2.41 35
BAHASA INDONESIA 2 0x 1x 2 2 0 0.66 41
BAHASA INGGRIS 16.56 4x 3x 0 5 4.73 2.84 32
BAHASA ARAB 13.2 7x 2x 0 3.5 1.27 2.78 47
BACA KITAB 2.3 2x 0x 0 2.3 1.32 2.62 47
All 43

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


11A | 19-20
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
All -1

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


Profile


Ainor Rofik id: 623 Fatihul Ulum

Ainor Rofik

TANGGUL
Bilik Masuk Keluar
Ibnu Kholdun 2018-07-01 -