Raport


10A | 18-19
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 17 3x 4x 0 5 2.24 2.41 25
BAHASA INDONESIA 3 0x 1x 3 3 0 0.66 18
BAHASA INGGRIS 23.3 2x 5x 0 5 2.71 2.84 23
BAHASA ARAB 16.8 8x 1x 0.8 4 0.75 2.78 39
BACA KITAB 8.4 1x 1x 1.3 7.1 8.41 2.62 18
All 30

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


Profile


Muhammad Adid Anshori id: 622 Fatihul Ulum

Muhammad Adid Anshori

TANGGUL
Bilik Masuk Keluar
Gozali 2018-07-01 2020-07-01