Raport


10A | 18-19
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 2 5x 0x 0 2 0.64 2.41 50
BAHASA INDONESIA 2 0x 1x 2 2 0 0.66 40
BAHASA INGGRIS 4.5 7x 0x 0 2.4 0.64 2.84 51
BAHASA ARAB 5.9 8x 0x 0 1.7 0.51 2.78 51
BACA KITAB 4.8 1x 1x 0 4.8 5.76 2.62 42
All 50

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


10A | 19-20
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 0 1x 0x 0 0 0 2.68 42
BAHASA INGGRIS 2.7 2x 0x 0.6 2.1 0.56 2.81 49
BAHASA ARAB 1.5 1x 0x 1.5 1.5 0 2.96 38
All 48

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


Profile


Syamsul Rofi'i id: 621 Fatihul Ulum

Syamsul Rofi'i

BANGSAL SARI
Bilik Masuk Keluar
Ibnu Kholdun 2018-07-01 -