Raport


10A | 18-19
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 2 5x 0x 0 2 0.64 2.41 50
BAHASA INDONESIA 2 0x 1x 2 2 0 0.66 40
BAHASA INGGRIS 4.5 7x 0x 0 2.4 0.64 2.84 51
BAHASA ARAB 5.9 8x 0x 0 1.7 0.51 2.78 51
BACA KITAB 4.8 1x 1x 0 4.8 5.76 2.62 42
All 50

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


10A | 19-20
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 1 4x 0x 0 1 0.19 2.56 48
BAHASA INGGRIS 22.9 3x 4x 0.6 6.5 4.24 2.71 36
BAHASA ARAB 12.55 8x 1x 0 3.3 0.88 2.58 45
FISIKA 1 0x 1x 1 1 0 0.97 31
KIMIA 6 0x 2x 2.4 3.6 0.36 1.71 15
BACA KITAB 4.2 0x 1x 4.2 4.2 0 1.91 50
All 45

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


Profile


Syamsul Rofi'i id: 621 Fatihul Ulum

Syamsul Rofi'i

BANGSAL SARI
Bilik Masuk Keluar
Ibnu Kholdun 2018-07-01 -