Raport


10A | 18-19
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 0 3x 0x 0 0 0 2.41 51
BAHASA INGGRIS 5.6 1x 1x 0.3 5.3 6.25 2.84 50
BAHASA ARAB 8.7 3x 1x 1 3.2 0.64 2.78 50
BACA KITAB 0 1x 0x 0 0 0 2.62 51
All 51

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


Profile


Ahmad Agus Sofyan id: 620 Fatihul Ulum

Ahmad Agus Sofyan

UMBULSARI
Bilik Masuk Keluar
Ibnu Kholdun 2018-07-01 -