Raport


7A | 15-16
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 60.25 0x 7x 5 13 6.6 2.73 1
BAHASA INGGRIS 33.3 1x 6x 0 8.1 6.05 2.69 2
BAHASA ARAB 71.75 0x 7x 5.5 25 38.12 5.46 6
All 1

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


8A | 16-17
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 49 0x 8x 4 9 3.11 2.2 4
BAHASA INGGRIS 41.5 1x 7x 2 8.5 5.25 2.1 2
BAHASA ARAB 66.5 0x 10x 4.5 10 3.84 2.66 33
BACA KITAB 11.8 0x 2x 4.3 7.5 2.56 2.87 17
All 6

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


9A | 17-18
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 63 0x 8x 4 10 3.55 2.45 2
BAHASA INDONESIA 0 1x 0x 0 0 0 1.41 47
BAHASA INGGRIS 29.25 2x 4x 0 9 9.95 2.68 20
BAHASA ARAB 51.76 1x 9x 0 10 7.14 3.07 44
BACA KITAB 5.18 2x 0x 2.5 2.68 0.01 2.84 41
All 15

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


10A | 18-19
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 18 0x 2x 8 10 1 2.41 23
BAHASA INGGRIS 11.1 0x 2x 5.1 6 0.2 2.84 44
BAHASA ARAB 13.5 0x 2x 4.5 9 5.06 2.78 45
BACA KITAB 0 1x 0x 0 0 0 2.62 50
All 47

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


Profile


Ahmad Basori id: 607 Fatihul Ulum

Ahmad Basori

KALIWATES
Bilik Masuk Keluar
Khowarizmi 2015-08-14 2016-08-20
SAS 2016-08-21 2018-05-09