Raport


7A | 15-16
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 60.25 0x 7x 5 13 6.6 2.73 1
BAHASA INGGRIS 33.3 1x 6x 0 8.1 6.05 2.69 2
BAHASA ARAB 71.75 0x 7x 5.5 25 38.12 5.46 6
All 1

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


8A | 16-17
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 49 0x 8x 4 9 3.11 2.2 4
BAHASA INGGRIS 41.5 1x 7x 2 8.5 5.25 2.09 3
BAHASA ARAB 66.5 0x 10x 4.5 10 3.84 2.67 33
BACA KITAB 11.8 0x 2x 4.3 7.5 2.56 2.87 16
All 6

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


9A | 17-18
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
BAHASA ARAB 22.14 0x 3x 3.7 10 7.18 2.11 38
MATEMATIKA 20.5 0x 3x 4 10 6.06 2.39 5
BAHASA INGGRIS 13.5 1x 2x 0 9 13.5 3 25
All 8

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


Profile


Ahmad Basori id: 607 Fatihul Ulum

Ahmad Basori

TANGGUL
Bilik Masuk Keluar
Khowarizmi 2015-08-14 2016-08-20
SAS 2016-08-21 -