Raport


7A | 16-17
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 62 0x 8x 6 9 0.69 2.85 4
BAHASA INGGRIS 72.4 0x 8x 6.2 10 1.69 3.23 3
BAHASA ARAB 70.97 0x 10x 5 9.5 2.22 1.99 5
BACA KITAB 18.07 0x 2x 8.7 9.37 0.11 1.85 16
All 3

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


8A | 17-18
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 52 1x 7x 2 10 5 2.61 4
BAHASA INDONESIA 6.6 0x 1x 6.6 6.6 0 1.26 7
BAHASA INGGRIS 42.75 0x 7x 4 8 1.68 2.44 4
BAHASA ARAB 82.46 0x 9x 7.8 10 0.64 2.49 2
BACA KITAB 13.75 0x 2x 5 8.75 3.52 2.75 10
All 4

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


9A | 18-19
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 43 0x 7x 3 9 2.98 2.68 5
BAHASA INDONESIA 2 0x 1x 2 2 0 0.84 34
BAHASA INGGRIS 59 0x 7x 7.5 10 0.82 2.83 3
BAHASA ARAB 89.5 0x 9x 9.7 10 0.01 2.04 2
BACA KITAB 17.6 0x 2x 8.2 9.4 0.36 2.74 3
All 2

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


10A | 19-20
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 44.55 0x 7x 4 9.05 2.66 2.56 3
BAHASA INGGRIS 35.9 1x 6x 0 8.6 8.34 2.71 19
BAHASA ARAB 79.44 0x 9x 4.4 10 3.25 2.58 1
FISIKA 1 0x 1x 1 1 0 0.97 28
BACA KITAB 17.72 0x 2x 8.72 9 0.02 1.91 1
All 3

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


11A | 20-21
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 12 0x 2x 4 8 4 2.26 3
BAHASA INGGRIS 7 1x 1x 0 7 12.25 2.96 12
BAHASA ARAB 17 0x 2x 7 10 2.25 2.62 1
All 1

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


Profile


Muhammad Thohir Zaki Sya'bani id: 582 Fatihul Ulum

Muhammad Thohir Zaki Sya'bani

SEMBORO
Bilik Masuk Keluar
Gozali 2016-08-16 2019-06-21
SAS 2019-06-22 -