Raport


7A | 16-17
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 56.5 0x 7x 6 10 1.74 2.85 8
BAHASA INGGRIS 66.3 0x 7x 7 10 1.04 3.23 5
BAHASA ARAB 64.05 0x 8x 5.05 10 2.01 1.99 11
BACA KITAB 19.37 0x 2x 9.37 10 0.1 1.85 7
All 6

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


8A | 17-18
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 62 0x 8x 6 10 2.19 2.61 1
BAHASA INDONESIA 7.4 0x 1x 7.4 7.4 0 1.26 1
BAHASA INGGRIS 63 0x 7x 8 10 0.57 2.44 1
BAHASA ARAB 86.32 0x 9x 7.72 10 0.53 2.49 1
BACA KITAB 16.25 0x 2x 7.5 8.75 0.39 2.75 3
All 1

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


9A | 18-19
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 64 0x 7x 7 10 0.98 2.68 1
BAHASA INDONESIA 0 1x 0x 0 0 0 0.84 42
BAHASA INGGRIS 62.5 0x 7x 3.5 10 4.96 2.83 1
BAHASA ARAB 90 0x 9x 10 10 0 2.04 1
BACA KITAB 18.4 0x 2x 9 9.4 0.04 2.74 2
All 1

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


10A | 19-20
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 55.58 0x 7x 6 9.5 1.26 2.57 1
BAHASA INGGRIS 50.6 0x 7x 5 9.7 2.62 2.73 3
BAHASA ARAB 76.04 0x 9x 6 9.5 1.12 2.59 2
FISIKA 2 0x 1x 2 2 0 0.98 16
KIMIA 4.4 0x 1x 4.4 4.4 0 1.71 22
BACA KITAB 14.54 0x 2x 5 9.54 5.15 1.92 9
All 1

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


11A | 20-21
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 54 0x 7x 4 10 3.92 2.35 1
BAHASA INGGRIS 38 2x 5x 0 9.5 9.79 2.65 4
BAHASA ARAB 63.752 0x 9x 4 10 4.78 2.36 2
BACA KITAB 11.712 0x 2x 3.95 7.762 3.63 2.35 4
All 1

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


12A | 21-22
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 53.5 1x 6x 0 10 10.05 2.91 2
BAHASA INGGRIS 60.3 0x 7x 7.2 10 0.68 2.63 1
BAHASA ARAB 70.16 0x 9x 4 10 3.41 2.3 1
BACA KITAB 18.909375 0x 2x 9.221875 9.6875 0.05 2.63 1
All 1

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


Profile


Muhammad Madani Hamizul Fuad id: 579 Fatihul Ulum

Muhammad Madani Hamizul Fuad

SENDURO
Bilik Masuk Keluar
Gozali 2016-08-16 2017-10-01
SAS 2017-10-02 -