Raport


7A | 15-16
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA -0.75 6x 0x -2 1.25 0.91 2.73 48
BAHASA INGGRIS 15.1 3x 3x 0 7 6.04 2.69 47
BAHASA ARAB 63.5 1x 6x 3.5 22 31.67 5.46 20
All 32

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


8A | 16-17
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 5 4x 0x 0.5 2 0.31 2.2 44
BAHASA INGGRIS 11.5 4x 2x 0.5 2.5 0.45 2.1 44
BAHASA ARAB 60.3 1x 9x 1 10 7.37 2.66 41
BACA KITAB 10 0x 1x 10 10 0 2.87 26
All 43

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


9A | 17-18
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 4 8x 0x 0 2 0.5 2.45 40
BAHASA INDONESIA 4 0x 1x 4 4 0 1.41 5
BAHASA INGGRIS 28.25 2x 5x 0 9 6.86 2.68 22
BAHASA ARAB 69.66 0x 10x 3.8 10 4.7 3.07 29
BACA KITAB 8.37 1x 1x 1.7 6.67 6.18 2.84 35
All 32

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


10A | 18-19
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 14 5x 2x 0 6 4.29 2.41 31
BAHASA INDONESIA 3 0x 1x 3 3 0 0.66 15
BAHASA INGGRIS 36.1 1x 6x 2.1 7.5 4.75 2.84 8
BAHASA ARAB 31.4 3x 6x 0.9 6.5 3.11 2.78 25
BACA KITAB 5.9 1x 1x 1.3 4.6 2.72 2.62 34
All 20

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


11A | 19-20
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 10.1 6x 1x 0 3 1.09 2.5 38
BAHASA INGGRIS 24.8 3x 4x 0 7.2 5.98 2.45 11
BAHASA ARAB 17.7 4x 5x 0 4 1.94 2.56 37
BACA KITAB 5.705 1x 1x 2.53 3.175 0.1 3.03 30
All 35

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


12A | 20-21
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 2 4x 0x 0 1 0.25 2.87 31
BAHASA INGGRIS 17.8 2x 3x 0.6 7.3 7.69 2.54 20
BAHASA ARAB 40.3265 3x 6x 1 8 5.39 2.96 14
BACA KITAB 8.45625 0x 2x 3.575 4.88125 0.43 3.2 12
All 19

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


Profile


Ahmad Rifal Roziq id: 567 Fatihul Ulum

Ahmad Rifal Roziq

RANDUAGUNG
Bilik Masuk Keluar
Ibnu Kholdun 2015-08-04 2021-02-13
Gozali 2021-02-13 -