Raport


8A | 13-14
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 44.5 0x 7x 5 7.5 0.91 2.25 2
BAHASA INGGRIS 30.2 0x 4x 6.2 9.7 1.79 2.66 2
All 2

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


9A | 14-15
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 48 0x 8x 3 10 3.77 2.3 3
BAHASA INGGRIS 37 0x 5x 6.4 8.2 0.34 2.6 2
All 3

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


10A | 15-16
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 30 1x 5x 0 10 10.33 2.05 2
BAHASA INGGRIS 38.8 1x 5x 0 10 11.33 2.72 11
BAHASA ARAB 58.48 1x 6x 0 21 33.37 3.73 11
All 6

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


11A | 16-17
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 64 0x 8x 5 10 2.75 2.97 2
BAHASA INGGRIS 69.3 0x 8x 6 10 1.48 3.19 2
BAHASA ARAB 50.8 0x 8x 4.5 8.5 1.48 2.5 7
BACA KITAB 12.59 0x 2x 4 8.59 5.27 2.63 7
All 2

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


12A | 17-18
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 53 2x 6x 0 10 12.23 3.08 2
BAHASA INGGRIS 41.2 1x 6x 1.8 8.5 4.9 2.91 5
BAHASA ARAB 48.6 0x 10x 3 8 2.38 2.93 7
BACA KITAB 3 1x 1x 0 3 2.25 2.69 18
All 5

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


Profile


Ahmad Ridwan id: 503 Fatihul Ulum

Ahmad Ridwan

JATIROTO
Bilik Masuk Keluar
Ibnu Rusdi 2012-08-07 2014-08-04
SAS 2014-12-09 2020-10-20
Ibnu Rusdi 2020-10-20 2021-09-01
Hasan Basri 2021-09-01 -