Raport


7A | 17-18
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 35.5 2x 6x 1.5 10 6.59 2.43 4
BAHASA INDONESIA 6 0x 1x 6 6 0 1 1
BAHASA INGGRIS 55.2 0x 7x 5.5 10 3.18 2.29 3
BAHASA ARAB 76.86 0x 10x 3 10 3.42 2.71 1
BACA KITAB 18.74 0x 2x 9.37 9.37 0 2.74 12
All 2

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


8A | 18-19
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 40 1x 6x 2 9 5.35 2.37 2
BAHASA INDONESIA 4 0x 1x 4 4 0 0.42 42
BAHASA INGGRIS 28.5 2x 5x 0 7.5 8.74 2.45 7
BAHASA ARAB 81.1 0x 9x 5.9 10 1.95 2.67 2
BACA KITAB 17.4 0x 2x 8.7 8.7 0 2.95 3
All 3

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


9A | 19-20
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 38.5 1x 6x 1.5 10 7.29 2.48 3
BAHASA INGGRIS 47.8 0x 7x 3.8 9 2.65 2.14 2
BAHASA ARAB 83.3 0x 9x 5.5 10 2.23 3.49 2
BACA KITAB 16.44 0x 2x 8 8.44 0.05 3.19 10
All 2

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


10A | 20-21
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 32.25 1x 5x 0 8.75 10.08 1.92 2
BAHASA INGGRIS 38.2 0x 6x 3.2 9.3 4.9 2.43 3
BAHASA ARAB 49.5 1x 6x 0 10 10.6 2.47 4
FISIKA 6.25 0x 2x 1.25 5 3.52 1.06 3
KIMIA 2.8 0x 1x 2.8 2.8 0 1.77 22
BACA KITAB 7.428 0x 1x 7.428 7.428 0 1.94 4
All 2

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


Profile


Ahmad Faisol Hilmi id: 495 Fatihul Ulum

Ahmad Faisol Hilmi

JOMBANG
Bilik Masuk Keluar
Gozali 2018-07-01 2021-01-01
SAS 2021-01-01 -