Raport


7A | 17-18
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 35.5 2x 6x 1.5 10 6.59 2.43 4
BAHASA INDONESIA 6 0x 1x 6 6 0 1 1
BAHASA INGGRIS 55.2 0x 7x 5.5 10 3.18 2.29 3
BAHASA ARAB 76.86 0x 10x 3 10 3.42 2.71 1
BACA KITAB 18.74 0x 2x 9.37 9.37 0 2.74 12
All 2

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


8A | 18-19
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 40 1x 6x 2 9 5.35 2.37 2
BAHASA INDONESIA 4 0x 1x 4 4 0 0.42 42
BAHASA INGGRIS 28.5 2x 5x 0 7.5 8.74 2.45 7
BAHASA ARAB 81.1 0x 9x 5.9 10 1.95 2.67 2
BACA KITAB 17.4 0x 2x 8.7 8.7 0 2.95 3
All 3

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


9A | 19-20
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 38.5 1x 6x 1.5 10 7.29 2.48 3
BAHASA INGGRIS 47.8 0x 7x 3.8 9 2.65 2.14 2
BAHASA ARAB 83.3 0x 9x 5.5 10 2.23 3.49 2
BACA KITAB 16.44 0x 2x 8 8.44 0.05 3.19 10
All 2

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


10A | 20-21
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 37.75 1x 6x 0 8.75 8.64 1.9 2
BAHASA INGGRIS 44.2 0x 7x 3.2 9.3 4.22 2.54 3
BAHASA ARAB 65.625 1x 8x 0 10 8.46 2.34 2
FISIKA 6.25 0x 2x 1.25 5 3.52 1.06 3
KIMIA 3.3 1x 1x 0.5 2.8 1.32 2.22 21
BACA KITAB 11.4905 0x 2x 4.0625 7.428 2.83 2.02 2
All 2

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


11A | 21-22
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 26.5 0x 5x 3 8 3.76 2.3 2
BAHASA INGGRIS 24.7 1x 4x 1.8 8.8 5.93 2.71 4
BAHASA ARAB 40.52 0x 6x 4 9 2.98 2.59 1
FISIKA 3 1x 1x 0 3 2.25 1.5 9
KIMIA 5.7 1x 1x 0.5 5.2 5.52 2.15 19
BACA KITAB 6.84375 0x 1x 6.84375 6.84375 0 2.4 4
All 2

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


Profile


Ahmad Faisol Hilmi id: 495 Fatihul Ulum

Ahmad Faisol Hilmi

TANGGUL
Bilik Masuk Keluar
Gozali 2018-07-01 2021-01-01
SAS 2021-01-01 -