Raport


9A | 13-14
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 12 3x 4x 0.5 2.5 0.7 1.87 9
BAHASA INGGRIS 17.3 1x 3x 1.9 6.3 3.25 2.68 3
All 7

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


10A | 14-15
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 7 6x 2x 0 2 0.55 1.82 13
BAHASA INGGRIS 7 3x 2x 0 3.4 2.22 2.72 10
All 11

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


11A | 15-16
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 3.5 6x 1x 0 2 0.5 1.73 22
BAHASA INGGRIS 22.6 3x 4x 0 5.9 3.74 2.59 8
BAHASA ARAB 52.33 0x 7x 6.5 12 3.46 2.28 3
All 7

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


12A | 16-17
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 9 5x 1x 0.5 4 1.5 2.28 10
BAHASA INGGRIS 19.56 3x 4x 0.06 4.7 2.13 2.83 7
BAHASA ARAB 43.66 2x 7x 1 7 4.02 2.17 8
BACA KITAB 7.96 0x 2x 3.9 4.06 0.01 2.06 6
All 8

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


Profile


RISKIN NIZAR MADANI id: 491 Fatihul Ulum

RISKIN NIZAR MADANI

UMBULSARI
Bilik Masuk Keluar
Ibnu Sina 2018-12-08 2019-06-20