Raport


7A | 14-15
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 5 6x 1x 0 4 1.85 2.18 34
BAHASA INGGRIS 25 0x 4x 2.6 8.2 4.96 2.39 22
All 28

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


8A | 15-16
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 0 6x 0x 0 0 0 1.91 39
BAHASA INGGRIS 13.65 6x 1x 0.15 5 2.16 2.64 37
BAHASA ARAB 56 2x 5x 2.5 14 14.36 4.25 28
All 34

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


9A | 16-17
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 6.5 3x 1x 0.5 3 0.92 2.13 24
BAHASA INGGRIS 15.5 3x 2x 0.5 7 4.54 2.69 24
BAHASA ARAB 54.9 1x 9x 1 10 8.02 2.69 27
BACA KITAB 12.17 0x 2x 2.8 9.37 10.79 2.6 33
All 29

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


10A | 17-18
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 7 8x 0x 0 2 0.36 2.22 32
BAHASA INDONESIA 2 0x 1x 2 2 0 1.2 30
BAHASA INGGRIS 9.6 7x 1x 0 3.9 1.83 2.85 36
BAHASA ARAB 15.85 7x 2x 0 4 1.97 2.7 37
BACA KITAB 2.59 2x 0x 0.79 1.8 0.26 2.47 26
All 37

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


11A | 18-19
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 11 5x 2x 0 3 1.1 2.49 33
BAHASA INDONESIA 6.5 0x 1x 6.5 6.5 0 1.12 19
BAHASA INGGRIS 15.8 4x 3x 0 6.5 4.21 2.49 21
BAHASA ARAB 14.3 7x 2x 0 4 1.75 2.45 35
BACA KITAB 7.9 0x 2x 3.9 4 0 2.7 17
All 34

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


11A | 19-20
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 1.4 3x 0x 0 1.4 0.44 2.5 46
BAHASA INGGRIS 5.2 3x 1x 0 3.5 1.74 2.45 45
BAHASA ARAB 8.57 3x 1x 1 4 1.29 2.56 44
BACA KITAB 6.37 0x 1x 6.37 6.37 0 3.03 28
All 45

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


Profile


Ahmad Fauzi id: 49 Fatihul Ulum

Ahmad Fauzi

SUMBER BARU
Bilik Masuk Keluar
Gozali 2014-08-08 -