Raport


8A | 13-14
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 30.5 1x 6x 1.5 7.5 3.55 2.25 5
BAHASA INGGRIS 13.4 2x 2x 1.5 6.7 4.02 2.66 13
All 6

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


9A | 14-15
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 36 1x 7x 1.5 7 2.75 2.3 4
BAHASA INGGRIS 11.9 3x 2x 0.2 5.7 4 2.6 24
All 9

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


10A | 15-16
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 24.5 2x 5x 1 5.5 2.57 2.05 5
BAHASA INGGRIS 50.3 0x 7x 5 10 2.87 2.72 3
BAHASA ARAB 59.31 0x 7x 6 17 12.34 3.73 10
All 4

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


11A | 16-17
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 59 0x 8x 3 10 6.98 2.97 3
BAHASA INGGRIS 47.8 1x 7x 2 9.5 5.11 3.19 7
BAHASA ARAB 37.1 1x 9x 1 7 2.55 2.5 15
BACA KITAB 6.4 1x 1x 1.8 4.6 1.96 2.63 15
All 6

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


12A | 17-18
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 49 1x 7x 2 9 5.61 3.08 3
BAHASA INGGRIS 42.7 0x 7x 3.5 8 2.07 2.91 4
BAHASA ARAB 18.9 5x 4x 0 5 2.95 2.93 15
BACA KITAB 7.93 0x 2x 3.2 4.73 0.59 2.69 10
All 7

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


Profile


AHMAD KAMIL BUDI HARTONO id: 482 Fatihul Ulum

AHMAD KAMIL BUDI HARTONO

JOMBANG
Bilik Masuk Keluar
Ibnu Kholdun 2012-09-04 2015-08-04
SAS 2015-08-05 2019-06-20
Ibnu Rusdi 2019-06-20 -