Raport


10A | 14-15
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 12 5x 3x 0 3.5 1.12 1.82 6
BAHASA INGGRIS 1.7 5x 0x 0 1.7 0.46 2.72 23
All 12

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


11A | 15-16
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 17.5 2x 5x 0 5 3.07 1.73 3
BAHASA INGGRIS 32.3 2x 5x 1.6 7 4.21 2.59 4
BAHASA ARAB 43.82 0x 7x 3.83 10 3.02 2.28 18
All 3

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


12A | 16-17
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 37.5 1x 7x 2 8 4.18 2.28 2
BAHASA INGGRIS 23.4 4x 3x 0 10 9.39 2.83 5
BAHASA ARAB 41.31 1x 7x 2 6.25 1.96 2.17 10
BACA KITAB 4.45 1x 1x 1.8 2.65 0.18 2.06 13
All 5

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


Profile


Mahdi Nilhak id: 480 Fatihul Ulum

Mahdi Nilhak

TANGGUL
Bilik Masuk Keluar
Ibnu Rusdi 2014-07-17 2014-11-21
SAS 2014-11-22 -