Raport


7A | 13-14
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 9 7x 1x 0 3 0.86 1.73 24
BAHASA INGGRIS 12.7 3x 2x 0 5.3 3.21 2.55 27
All 23

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu






8A | 14-15
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 8 4x 3x 0 2.5 0.78 1.73 27
BAHASA INGGRIS 19.8 1x 5x 1.3 4.7 1.65 2.13 34
BAHASA ARAB 5 1x 0x 5 5 0 5.34 30
All 37

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu






9A | 15-16
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 3 7x 0x 0 2 0.53 2.26 36
BAHASA INGGRIS 4.55 5x 1x 0 2 0.55 1.99 39
BAHASA ARAB 45.9 3x 4x 0.1 15 19.46 5.08 23
All 30

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu






10A | 16-17
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 5 3x 1x 1 2 0.19 1.68 34
BAHASA INGGRIS 21.4 3x 3x 1.5 7.3 4.05 2.85 24
BAHASA ARAB 36.7 1x 7x 0.6 6.6 2.98 2.54 35
BACA KITAB 4.15 1x 1x 1.25 2.9 0.68 2.66 32
All 34

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu






11A | 17-18
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 15 6x 2x 0 5 2.36 2.88 17
BAHASA INDONESIA 6 0x 1x 6 6 0 0.56 6
BAHASA INGGRIS 26.4 3x 4x 0.6 8.5 6.78 2.93 14
BAHASA ARAB 23.6 4x 5x 0 4.5 1.57 2.96 19
BACA KITAB 6.57 1x 1x 0.7 5.87 6.68 3.16 16
All 17

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu






12A | 18-19
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 10 5x 1x 0 3 0.89 2.66 15
BAHASA INDONESIA 3 0x 1x 3 3 0 0.98 5
BAHASA INGGRIS 11.75 5x 2x 0 4 2.41 3.07 18
BAHASA ARAB 28.1 5x 4x 1 10 6.69 2.61 19
BACA KITAB 5.6 1x 1x 2.5 3.1 0.09 2.78 18
All 19

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu






Profile


Abdul Muiz Hamdani id: 48 Fatihul Ulum

Abdul Muiz Hamdani

TANGGUL
Bilik Masuk Keluar
Gozali 2013-08-07 -