Raport


11A | 15-16
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 0.5 2x 0x 0 0.5 0.06 1.73 28
All 28

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


Profile


FAHRUR ROZY id: 476 Fatihul Ulum

FAHRUR ROZY

TANGGUL
Bilik Masuk Keluar
Ibnu Kholdun 2017-07-21 -