Raport


10A | 13-14
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 36 1x 8x 0 6.5 3.72 1.87 4
BAHASA INGGRIS 6.3 4x 2x 0 3 1.21 2 23
All 5

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


11A | 14-15
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 19.25 0x 6x 1.75 7 3.01 1.56 4
BAHASA INGGRIS 12.3 1x 3x 0.3 5 3.07 2.81 17
All 12

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


12A | 15-16
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 13 4x 2x 0 6 5.72 1.71 3
BAHASA INGGRIS 21.2 4x 3x 0 8 10.67 2.41 5
BAHASA ARAB 48.33 0x 7x 5.62 12.1 4.66 2.52 8
All 5

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


Profile


AHMAD FAUZAN id: 468 Fatihul Ulum

AHMAD FAUZAN

TANGGUL
Bilik Masuk Keluar
Ibnu Sina 2010-09-26 2016-09-01
SAS 2014-12-09 2015-03-18