Raport


7A | 17-18
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 23.5 3x 5x 1 5.5 2.4 2.41 21
BAHASA INDONESIA 1 1x 0x 1 1 0 1.02 56
BAHASA INGGRIS 32.9 1x 6x 2 7.4 3.21 2.3 31
BAHASA ARAB 39.84 3x 7x 1 8.5 4.17 2.71 38
BACA KITAB 18.12 0x 2x 8.75 9.37 0.1 2.7 17
All 33

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


8A | 18-19
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 22 2x 5x 0 7 3.84 2.36 11
BAHASA INDONESIA 4 0x 1x 4 4 0 0.42 35
BAHASA INGGRIS 9.5 6x 1x 0 3 0.84 2.43 30
BAHASA ARAB 62.75 0x 9x 3.5 10 6.63 2.67 33
BACA KITAB 12.4 0x 2x 6.2 6.2 0 2.96 14
All 21

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


9A | 19-20
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 3.5 5x 0x 0 2 0.56 2.46 29
BAHASA INGGRIS 8 6x 1x 0 3 0.91 2.13 28
BAHASA ARAB 20.7 4x 3x 0 6 4.47 3.52 41
BACA KITAB 11.65 0x 2x 3.9 7.75 3.71 3.22 21
All 40

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


Profile


Fathur Sifa' id: 385 Fatihul Ulum

Fathur Sifa'

TANGGUL
Bilik Masuk Keluar
Ibnu Kholdun 2017-09-01 -