Raport


7A | 17-18
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 44.5 0x 8x 3 10 4.21 2.41 2
BAHASA INDONESIA 4.2 0x 1x 4.2 4.2 0 1.02 11
BAHASA INGGRIS 41.4 0x 7x 2.5 9 4.5 2.3 14
BAHASA ARAB 57.84 1x 9x 1.5 8 3.46 2.71 22
BACA KITAB 19.37 0x 2x 9.37 10 0.1 2.7 7
All 6

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


8A | 18-19
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 28 3x 4x 1 7 5.14 2.36 7
BAHASA INDONESIA 4 0x 1x 4 4 0 0.42 34
BAHASA INGGRIS 22 5x 2x 0 9.5 9.19 2.43 15
BAHASA ARAB 71.95 0x 9x 5.3 10 2.47 2.67 10
BACA KITAB 5 0x 1x 5 5 0 2.96 33
All 12

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


9A | 19-20
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 7 1x 1x 3 4 0.25 3.01 16
BAHASA INGGRIS 5 0x 2x 2 3 0.25 1.99 14
BAHASA ARAB 10 0x 1x 10 10 0 3.38 18
All 11

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


Profile


Mohammad Goris Syadid Makarimil R. id: 380 Fatihul Ulum

Mohammad Goris Syadid Makarimil R.

JATIROTO
Bilik Masuk Keluar
Ibnu Kholdun 2018-07-01 -