Raport


7A | 17-18
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 23 4x 4x 1 6 2.11 2.41 22
BAHASA INDONESIA 2.8 0x 1x 2.8 2.8 0 1.02 43
BAHASA INGGRIS 36.7 0x 7x 3.5 7.7 1.48 2.3 23
BAHASA ARAB 72.94 0x 10x 3 10 4.87 2.71 4
BACA KITAB 16.87 0x 2x 7.5 9.37 0.87 2.7 29
All 12

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


8A | 18-19
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 20 3x 4x 0 4 2.12 2.36 13
BAHASA INDONESIA 4 0x 1x 4 4 0 0.42 30
BAHASA INGGRIS 26 1x 6x 0 5 2.7 2.43 8
BAHASA ARAB 71.7 0x 9x 2.9 10 4.94 2.67 12
BACA KITAB 16.2 0x 2x 8.1 8.1 0 2.96 4
All 7

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


9A | 19-20
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 22.5 2x 5x 0 6 3.35 2.46 8
BAHASA INGGRIS 28.1 0x 7x 2.5 5.6 1.26 2.13 10
BAHASA ARAB 75.6 0x 9x 4.3 10 5.55 3.52 7
BACA KITAB 16.24 0x 2x 6.4 9.84 2.96 3.22 11
All 5

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


Profile


Muhammad Rifki id: 363 Fatihul Ulum

Muhammad Rifki

RAMBI PUJI
Bilik Masuk Keluar
Ibnu Kholdun 2017-09-01 -