Raport


8A | 13-14
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 46 0x 7x 5 8 0.74 2.25 1
BAHASA INGGRIS 31.1 0x 4x 5.6 9.5 2.27 2.66 1
All 1

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


9A | 14-15
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 57.25 0x 8x 5.75 9 1.45 2.3 1
BAHASA INGGRIS 32.6 0x 5x 2.9 7.8 3.34 2.6 4
All 2

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


10A | 15-16
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 27.5 2x 4x 0 8 9.87 2.05 4
BAHASA INGGRIS 40.4 1x 5x 0 10 11.1 2.72 9
BAHASA ARAB 62.98 1x 6x 0 21 32.49 3.73 7
All 5

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


11A | 16-17
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 70 0x 8x 5 10 2.94 2.97 1
BAHASA INGGRIS 70.6 0x 8x 7 10 1.43 3.19 1
BAHASA ARAB 87.6 0x 10x 8 10 0.5 2.5 1
BACA KITAB 19.62 0x 2x 9.7 9.92 0.01 2.63 1
All 1

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


12A | 17-18
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 43 1x 6x 0 10 9.84 3.08 5
BAHASA INGGRIS 51.6 1x 6x 1.8 9.3 5.81 2.91 2
BAHASA ARAB 75.86 0x 10x 4.8 10 1.74 2.93 3
BACA KITAB 17.72 0x 2x 8.7 9.02 0.03 2.69 2
All 1

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


Profile


Royyul Mahtub id: 359 Fatihul Ulum

Royyul Mahtub

TANGGUL
Bilik Masuk Keluar
Pytagoras 2012-09-04 2014-08-30
SAS 2014-08-30 -