Raport


7A | 17-18
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 2 6x 0x 0 1 0.22 2.43 55
BAHASA INDONESIA 3 0x 1x 3 3 0 1 34
BAHASA INGGRIS 20.2 1x 5x 0 5.9 3.53 2.29 51
BAHASA ARAB 31.74 2x 7x 0 6.5 3.61 2.71 46
BACA KITAB 11.24 1x 1x 1.87 9.37 14.06 2.74 41
All 49

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


8A | 18-19
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 4 6x 0x 0 2 0.89 2.37 44
BAHASA INDONESIA 4 0x 1x 4 4 0 0.42 25
BAHASA INGGRIS 5 5x 1x 0 3 1.47 2.45 42
BAHASA ARAB 61.1 0x 9x 2.9 10 6.68 2.67 37
BACA KITAB 2.5 1x 0x 2.5 2.5 0 2.95 40
All 39

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


9A | 19-20
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 2 5x 0x 0 1 0.14 2.48 35
BAHASA INGGRIS 8.5 5x 1x 0 6 4.28 2.14 25
BAHASA ARAB 38.73 5x 4x 0 10 11.5 3.49 30
BACA KITAB 2.57 2x 0x 1 1.57 0.08 3.19 40
All 35

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


10A | 20-21
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 7.875 4x 1x 1 2.5 0.32 1.9 30
BAHASA INGGRIS 5.05 5x 0x 0 2.4 1 2.54 46
BAHASA ARAB 27.275 3x 5x 1 5.5 3 2.34 24
KIMIA 2.1 2x 0x 0 2.1 1.1 2.22 27
BACA KITAB 3.996875 1x 1x 1.45 2.546875 0.3 2.02 32
All 36

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


10A | 21-22
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 4 5x 0x 0 1 0.16 2.02 42
BAHASA INGGRIS 2.8 3x 0x 0 2.8 1.74 2.86 69
BAHASA ARAB 7.825 4x 1x 0.5 3.025 1.01 2.71 49
FISIKA 4 1x 1x 1 3 1 2.43 46
BACA KITAB 7.559375 0x 1x 7.559375 7.559375 0 2.56 15
All 50

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


Profile


Ahmad Waro'i id: 344 Fatihul Ulum

Ahmad Waro'i

RANDUAGUNG
Bilik Masuk Keluar
Gozali 2017-09-01 -