Raport


8A | 15-16
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 2 6x 0x 0 1 0.22 1.91 33
BAHASA INGGRIS 24.45 1x 6x 0.25 6 2.67 2.64 20
BAHASA ARAB 71.87 0x 7x 8.75 16 5.63 4.25 8
All 18

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


9A | 16-17
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 2 3x 0x 0 1 0.22 2.13 33
BAHASA INGGRIS 12.9 2x 2x 0.5 6.5 6.68 2.69 29
BAHASA ARAB 72.5 0x 10x 3.5 10 5.21 2.69 13
BACA KITAB 14.48 0x 2x 4.8 9.68 5.95 2.6 14
All 21

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


10A | 17-18
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 0 1x 0x 0 0 0 2.22 46
BAHASA INGGRIS 0 1x 0x 0 0 0 2.85 49
BAHASA ARAB 4 0x 1x 4 4 0 2.7 45
All 48

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


Profile


NAILUL KIROM id: 340 Fatihul Ulum

NAILUL KIROM

TANGGUL
Bilik Masuk Keluar
Gozali 2014-09-09 2017-09-29