Raport


7A | 17-18
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 14 6x 2x 0 7 5.69 2.41 34
BAHASA INDONESIA 3.4 0x 1x 3.4 3.4 0 1.02 28
BAHASA INGGRIS 33 0x 6x 2.5 7.7 2.66 2.3 30
BAHASA ARAB 53.86 1x 8x 1 8.5 6.62 2.71 27
BACA KITAB 18.75 0x 2x 8.75 10 0.39 2.7 9
All 27

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


8A | 18-19
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 11 4x 2x 0 4 2.14 2.36 30
BAHASA INDONESIA 3 0x 1x 3 3 0 0.42 50
BAHASA INGGRIS 17.5 3x 4x 0 5 4.71 2.43 18
BAHASA ARAB 78.1 0x 9x 6.3 10 1.48 2.67 3
BACA KITAB 14.3 0x 2x 5 9.3 4.62 2.96 9
All 14

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


9A | 19-20
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 3 2x 1x 0 3 2 2.46 32
BAHASA INGGRIS 7.5 6x 0x 0 2 0.48 2.13 31
BAHASA ARAB 27 4x 3x 0 10 15.84 3.52 38
BACA KITAB 19 0x 2x 9.3 9.7 0.04 3.22 6
All 33

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


Profile


Ishaqurrohman id: 337 Fatihul Ulum

Ishaqurrohman

SUMBER BARU
Bilik Masuk Keluar
Ibnu Kholdun 2017-09-01 -