Raport


10A | 07-08
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
All -1

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


11A | 08-09
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
All -1

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


12A | 09-10
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
All -1

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


Profile


MUHAMMAD ILYAS id: 336 Fatihul Ulum

MUHAMMAD ILYAS

BONDOWOSO
Bilik Masuk Keluar
SAS 2008-10-15 2009-07-23