Raport


10A | 17-18
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 18 5x 3x 0 5 2.44 2.22 14
BAHASA INDONESIA 5.4 0x 1x 5.4 5.4 0 1.2 1
BAHASA INGGRIS 37.1 3x 5x 0.6 9.1 8.01 2.85 9
BAHASA ARAB 66 0x 9x 5 9 2 2.7 2
BACA KITAB 7.3 1x 1x 1.4 5.9 5.06 2.47 14
All 9

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


11A | 18-19
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 47 0x 7x 5 10 3.63 2.49 3
BAHASA INDONESIA 7.5 0x 1x 7.5 7.5 0 1.12 5
BAHASA INGGRIS 37.1 1x 6x 1 9.5 7.74 2.49 3
BAHASA ARAB 46.2 1x 8x 1 8 3.48 2.45 9
BACA KITAB 14 0x 2x 6 8 1 2.7 4
All 5

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


12A | 19-20
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 38 2x 5x 1 9 7.1 2.47 5
BAHASA INGGRIS 41.9 1x 6x 1.2 8.8 5.96 2.68 6
BAHASA ARAB 44.22 1x 8x 0 8 5.3 2.72 9
BACA KITAB 7.67 0x 1x 7.67 7.67 0 2.78 13
All 8

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


Profile


Muhammad Rokib Saiful id: 331 Fatihul Ulum

Muhammad Rokib Saiful

TANGGUL
Bilik Masuk Keluar
Pytagoras 2017-09-01 2019-01-01
SAS 2019-01-01 -